„Góra Grabarka” druk cyfrowy 50x70 cm

„Drzewo wiadomości” druk cyfrowy 50x70 cm

„Deus ex machina” druk cyfrowy 50x70 cm

„Takość” ołówek, brystol 70x100 cm