„Góra Grabarka” druk cyfrowy 50x70 cm

„Drzewo wiadomości” druk cyfrowy 50x70 cm

„Deus ex machina” druk cyfrowy 50x70 cm

„Takość” ołówek, brystol 70x100 cm

„Fish” sucha igła 30x17 cm

„O tajemnicy” olej 73x99 cm

„Portret” olej 26x48 cm